Идеологија Србског Национализма

20 ÐÑ, 2012

Срби Између Старих Раскола И Нових Подела

Генерална — Аутор svarog @ 11:30

СРБИ између старих раскола и нових подела

Пише:
Василије 
Крестић

http://www.srpsko-nasledje.co.rs/images/pixel.gif

Духовно јединство данас је једно од најзначајнијих питања српског народа. Ако Срби не реше суштинска питања њиховог духовног јединства, са сигурношћу се може рећи да напретка неће бити, да им тада неће бити потребан спољашњи непријатељ, већ ће сами себе завезати у неразмрсиво клупко, из којег неће моћи да се испетљају у догледној будућности

Духовно јединство данас је једно од најзначајнијих питања српског народа. Да не би било забуне, истичем да под духовним јединством подразумевам свест о истој националној, верској, културној и цивилизацијској припадности, свест о истим тежњама, циљевима и интересима, без обзира на географске просторе на којима Срби живе и идеолошку и партијско-политичку припадност.

Сваки иоле објективнији и образованији посматрач национално-политичких кретања и збивања међу Србима, у неколико протеклих деценија, мораће да дође до закључка који неће бити прожети оптимизмом. У многим областима живота, и на разне начине, међу Србима су испољене разлике које ваља уочити, о којима треба добро размислити и пронаћи начине и средства којима би се разлике смањиле, размимоилажења зауставила, а свест о јединству ојачала.

Да би се могао пронаћи лек којим ће болест бити заустављена и излечена, морају се разоткрити чиниоци који су је изазвали. У најкраћим потезима покушаћу да укажем на неке од тих чинилаца, без претензија да будем свеобухватан, да кажем све што се о томе може и мора рећи. Уверен сам да је тренутак тако озбиљан да се о проблему духовног јединства мора говорити без увијања, емоција, страсти и лицемерства, отворено и објективно, са жељом да се сагледа истина како би се испра-вило и довело у ред оно што се да исправити. На истинама морамо уобличавати менталитет нашег народа, јер тај толико озбиљан и одговоран посао не може се препустити болесно амбициозним, славохлепним и себичним политичарима и њима сличним интелектуалцима.

Прекид државног континуитета

Испитивањем узорака који су утицали и који утичу на разбијање духовног јединства српског народа могу се уочити чиниоци који су неодвојиви део нашег националног бића и менталитета. Ти чиниоци су током историје у нас усађени па су постали део наше природе и нашег начина живљења. Уз то, постоје чиниоци који утичу на наше духовно јединство али делују споља, мимо нас, наше воље и жеље, чак и против наше воље.

Дезинтеграциони чиниоци, који су у нама, чине део наше природе и утичу на наше понашање, настали су као резултат специфичног историјског развоја. Једна од тих пецифичности је прекид нашег државног континуитета. После пропасти српских средњовековних др-жава Срби су се расули на широком и међусобно удаљеном географском простору. Они су доспели под турску, аустријску и млетачку власт, где су живели одвојено у разноликим, али непријатељским, међусобно супротстављеним, верским, цивилизацијским и културним срединама. Стотине година живљења под туђинском влашћу Турске, Аустрије и Млетачке није могло остати без последица на изграђивање менталитета, карактера и свести о духовном јединству нашег на-рода. Ако се и данас сусрећемо с разликама у понашању, поступцима, погледима, тежњама и циљевима, морамо бити свесни чињенице да је реч о историјски условље-ним појавама, које ће нестајати током времена, другачијим државно-правним оквирима, административно-политичким системима, подизањем нивоа нацио-налне свести, знања и образовања.

Друга, врло важна специфичност нашег историјског развоја, која је утицала и још увек утиче на наше духовно јединство јесте непостојање друштвеног континуитета. Срби спадају у ред оних малобројних нација Европе које нису имале услова да до краја иживе феудални систем, да прођу све фазе његовог развоја и очувају друштвени континуитет. Ми смо нација без друштвеног континуитета, а последице дисконтинуитета нису мале.


Сваки национализам који добија особине шовинизма, без обзира где се појави, морао би бити обуздаван и сузбијан. Међутим, ми Срби, због склоности да у свему претерујемо, у обрачуну са ексклузивизмом и шовинизмом, угушили смо здраво национално и патриотско осећање. Нисмо имали мере у проценама шта је Српство, шта је српски патриотизам и српско родољубље, шта је српска историја, традиција и култура. Све смо то, олако и недотупавно, примитивно и грубо одбацили и жигосали као српски национализам и шовинизам.


Губитак друштвене елите

Продором Турака и пропашћу српских средњове-ковних држава Срби су брзо и у потпуности изгубили оновремену друштвену елиту - великаше, носиоце власти, моћи, богатства, знања и угледа. Обезглављен још у средњем веку, српски народ до данас није успео да се опорави, да успостави равнотежу у сопственом друштву и да стекне истинску елиту.

Уместо домаће - српске - феудалне аристократије, која би својом влашћу, својим угледом, имањима и богатством, па и знањем, могла да улива поштовање, да утиче на изграђивање у феудалном друштву каракте-ристичних односа надређених и подређених, да буде регулатор вредносних критерија, Срби су за властодршце имали Турке, који не само да им нису импоновали него су с њима били у вишеструком и непрестаном сукобу, или су се налазили, не у кметској већ у рајетин-ској потчињености.

Због свега реченог, није случајно што је нас Србе снашла и што нас сналази, (како је запазио Слободан Драшковић) једна од најгорих невоља "која може снаћи један народ, а то је да нема вођства, нема одговорних, нема челних (...), нема једног човека или неколико људи који би Србе представљали (...)".

Баш зато што дуго нисмо имали, што и данас немамо, друштвену елиту чија би се реч слушала, немамо јединствена национална мерила каква постоје код западноевропских народа. Баш зато смо једним делом Срби, другим Југословени, трећим Црногорци, четвртим Муслимани, петим Македонци, потом смо интернационалисти и космополити, четници и партизани, комунисти и антикомунисти, републиканци и монархисти, аутономаши и антиаутономаши, теисти и атеисти и тако редом, у недоглед.

Имајући у виду овакво стање међу Србима, већ је уочено да код нас "свако има своју посебну филозофију, сопствена мерила, своје посебне рачуне". Другим речима, наша мерила најмање су српска, јер код нас "нико никог не слуша, нико не одређује, нико не наређује, нико не извршава".

Такви какви смо, нејединствени, разбијени и међусобно завађени, ми никоме не можемо бити и нисмо узор на који се ваља угледати. Због тога и немамо привлачне снаге, али ни отпорности. Зато смо лакше асимиловани но што смо били у стању да друге асимилујемо.

На тај начин смо лакше, брже и у већем броју постајали Хрвати, Албанци и Муслимани но што су они постајали Срби. Због тога и спадамо у групу народа, као што су, на пример, Јевреји и Јермени, који су подложни масов-ном уништавању.

Навикли да се боримо и гинемо за слободу, ми нисмо научили да ценимо живот онако како га цене други, културнији и цивилизованији народи. А кад сопствене жи-воте не ценимо ни сами, кад немамо довољно отпорне снаге, зашто би наше животе ценили они који нам не желе добро, којима сметамо самом чињеницом што посто-јимо и што настањујемо оне географске просторе с којих нас, због етничке и верске чистоте, желе протерати?

Гушење патриотског осећања

Кад говоримо о тешким последицама друштвеног дисконтинуитета по духовно јединство нашег народа, потребно је указати и на прекид друштвеног развоја до којег је дошло нападом Хитлерове Немачке на Југославију и победом комунизма. Тим догађајима и српско грађанско друштво, попут феудалног, сасечено је у тренутку кад је требало да доживи пун узлет. Насилно пресецање грађанског капиталистичког развоја друштва и суров обрачун с тим друштвом, посебно с његовим водећим слојем, нанели су српском народу тешке ударце од којих ће се, по свему судећи, морати опорављати током неколико генерација.

Творци новог, тзв. бескласног друштва, нису се задовољили само физичким истребљивањем водећег грађанског слоја. Револуционарно-класном бруталношћу они су наметнули потпуно нова мерила понашања, морала и вредности, трудећи се да у свему раскину везу с оним што је претходило и створе човека новог кова, који по схватањима неће личити на класно жигосаног грађанина или богатијег и угледнијег сељака проглашеног за кулака. Потпун раскид са старим вредностима - грађеним на историји, култури, религији, традицији и столетном животном искуству, покидао је све дотад постојеће интегративне споне српског народа и довео до његовог духовног расула. У великој мери изгубили смо национални идентитет. Изгубили смо вредносне критерије које мора да има свака зрела, за опстанак и напредак способна нација. Изгубили смо и ону слабашну друштвену елиту која би, можда, била способна да преузме кормило народа и државе. Изгубили смо патриотска осећања. Постали смо поводлјиви, снисходлјиви и поткупљиви. Стекли смо интелигенцију која никад није била бројнија, а мање креативна, која се знатним делом отуђила од народа дајући му мало, а желећи да му узме све. Духовно разбијени, ми данас не знамо шта хоћемо и шта можемо. Као после сваког невремена, нама је на површину избио талог који загушује ток матице.

Пред нашим очима догађа се нова сеча српске друштвене елите. Због околности у којима се нашла земља, на стотине хиљада најшколованијих и најкреативнијих становника напустило је домовину за сва времена, или на дуже рокове. Како је сасецање нашег друштва периодично, тешко је отети се уверењу да ти ритмови нису условљени и геополитичким положајем.

Да бисмо се ослободили талога, да бисмо знали који су наши путеви и циљеви, да не бисмо понављали грешке које су нас скупо стајале, као колектив морамо бити свесни најбитнијих историјских токова и чињеница који су нас учинили оваквима какви јесмо. Морамо себе добро упознати са свим врлинама, о којима овде намерно нећу ништа рећи, али и с бројним манама.

Срби постајали Југословени

Југословенска идеја, југословенска политика и Југославија као држава, како прва тако и друга, разорно су деловале на духовно јединство српског народа. Срби су прихватали југословенску идеју и залагали се за политику засновану на тој идеји, уверени да је то најбољи и најбезболнији пут, не само за њих већ и за остале југословенске народе, на основу које могу изградити државу у којој ће живети заједно. Због таквих намера Срби су се лако одрицали своје националне посебности, уверени да ће слично њима чинити и остали партнери у југословенској државној заједници. Обављена испитивања показују да су Срби, у свим крајевима бивше Југославије, највише, најбрже и у највећем броју постали Југословени, да остали југословенски партнери ни приближно Србима нису били спремни да се одрекну своје националне посебности за љубав југословенског имена, југословенске идеје и Југославије. Југословенска идеја и политика, и Југославија као држава, тако су постале подесан инструмент за расрбљавање, лако отпадање од српског корена и стабла, али и брзо утапање у неко друго национално ткиво, посебно хрватско и муслиманско.

Поред тога што је југословенство биолошки исцрпљивало и слабило Српство, оно је на нашу нацију деловало као моћан дезинтеграциони чинилац. За многе Србе, присталице југословенског опредељења, идеја југословенства била је примарна. Српска мисао за њих не само да је била, као неважна, одбацивана већ је и демонизована као опасна, непријатељска, она која прети и угрожава. Тако је југословенство само по себи за Србе постало разорно, јер су се они, такви какви су, искључиви и борбени, у опредељењима за и против њега, међусобно поцепали и сукобили.

Зараза комунистичким интернационализмом

Знатан допринос духовном разбијању српског народа дао је комунистички интернационализам. Попут југо-словенске идеје, и идеја интернационализма привукла је знатан део Срба на свим просторима бивше Југославије. Стога што је српска нација од Коминтерне и Комуни-стичке партије Југославије била проглашена за "угњетачку" и "хегемонистичку", српски комунисти су, за разлику од осталих комуниста, који су припадали тзв. угњетеним нацијама, најлакше, најбрже и најбезболније прихватали идеју интернационализма. То нису чинили само због истинске националне ширине, већ у првом реду зато што су желели да искажу своју партијско-политичку правоверност, што су осећали потребу да се од ње, као припадници жигосане нације, дистанцирају и побегну.

Бежањем од сопствених корена и ступањем под барјак интернационализма, српски комунисти су хте-ли да скину са себе "љагу", коју нису стекли неким својим чињењем или нечињењем, или неком својом кривицом, већ рођењем. У сваком случају, комунистички интернационализам у српској средини ширио се попут заразе.

 

Он је постао део једне снажне и опсењујуће идеоло-гије, а потом и владајуће идеологије, а потом и владају-ћег система. Постало је не само помодно већ и пожељно одрећи се сопствене нације и прогласити се интернационалистом. Зависно од става према идеји интернационализма, у доброј мери била је и оцена о томе да ли је неко "напредан" или назадан".

"Напреднима" је била обезбеђена каријера па је тако и својеврсном корупцијом јачала идеја интернационализма у српској средини на рачун Српства које је слабило. Привидно нижа свест, национална, замењена је једном привидно вишом свешћу, интернационалном. Национални идеал је поништен једним интернационалним идеалом.

Класна и партијска против националне припадности

Током XIX и почетком XX века улагали су више-струке напоре сви одговорни чиниоци државе и друштва да се превазиђу, смање и нестану историјом стечене разлике међу Србима расејаним по широком подручју Балкана, да се они што више међусобно приближе и духовно постану јединствени. У ратном периоду (1941-1945), а нарочито у послератном, до данас, процеси су ишли, и још увек иду, у обрнутом смеру. Чињено је све да се српски народ духовно разбије и разједини, да се биолошка веза обезвреди, а њој насупрот ојача веза по класној, идеолошкој и партијској припадности.

Већ сам рекао да су као дрога деловали разорно на духовно јединство Срба комунистички интернаци-онализам и од државе и владајуће партије форсирани југославизам. Тих опијума нисмо се још ослободили, а већ нам је стигла нова дрога оличена у мондијализму. Као што је комунистички интернационализам прогла-шаван за прогресивну и елитну мисао - тако се данас мондијалистичке идеје представљају као идеје буду-ћности најнапреднијег и најцивилизованијег дела човечанства.

Те идеје, погубне за духовно јединство Срба, имају моћну моралну и материјалну подршку иностранства, а слабу отпорну моћ унутар наше државе, тим слабију што се и присталице идеја комунистичког интернационализма и југославизма у много чему подударају са мондијалистима у ингорацији, небризи, па чак и у одиозности према српској нацији.

Нација као феномен прошлости

Донедавни председник француске владе, Едуар Баладир, у својој књизи Моде и убеђења, критички се осврнуо на мондијализам у срцу Европе. О томе је, између осталог, написао:

"Са људског становишта, а то ће рећи са становишта векова који долазе, нације ће остати битна чињеница интернационалног живота. Већ дуго времена покушавају да нас увере да је реч о феномену који припада прошлости. Да организација људског друштва не мора више почивати на нацији, која је примитивно оптужена као нешто декадентно, нешто што ће интернационализам, социјализам и региона-лизам у потпуности заменити..."

 

Ако Баладир може тако да мисли и оцењује значај нације, из Париза, са становишта развоја које је достигло француско друштво, онда се са пуно разлога може поставити питање зашто наши помодни интернационалисти, какви су мондијалисти, на степену развоја нашег друштва, које се не може мерити с француским, и са окружењем које ми имамо, желе да збришу српску нацију? Како то да се они, ако воде рачуна о народу и земљи чији су припадници и држављани, не запитају, зашто се и нама суседни народи не опредељују за, како га назива Баладир, помодни интернационализам? Ти нама суседни народи, напротив, као и сви водећи народи Европе, придају дужно поштовање и значај својим нацијама, а ми се спремно и раскалашно одричемо својих корена, иако је извесно да је то самоубилачки пут, пут који води затирању. Ако је то тако, а извесно је да јесте, онда се поставља питање коме служе мондијалисти? Можда не би било погрешно одговоре на ово питање потражити у установама из иностранства које финансиј-ски стоје иза свих акција духовног разбијања српског народа, нудећи му, попут бескрупулозних дилера, најопасније дроге, после чијег коришћења нема повратка здравом животу.

Патриотизам, национализам, шовинизам

У последњих неколико година, неодговорност и немар према духовном јединству српског народа показала је партија на власти. Од партије која је вербално, често и пренаглашено, своју политику градила на националним основама, она се, после повезивања с југословенском левицом, претворила у организацију с неодређеним и анемичним националним циљевима. Све то скупа, у ситуацији ратних пораза, губитака територија, масовног избеглиштва, широко распрострањене демонизације, економских санкција, општег осиромашења, лоповлука и криминала, делује депримирајуће и увелико дезоријентише шире слојеве народа, који у материјалној беди једва егзистирају.

Духовно разбијен, са пољуљаном и ослабљеном нацио-налном свешћу, а ојачалим регионалним и партикулар-ним осећањима, српски народ изгубио је отпорну моћ. Он је до те мере збуњен да не зна шта је патриотизам, шта национализам, а шта шовинизам. Нису ретки случајеви да се при самој националној идентификацији, при самом помену о српској припадности, људи одмах правдају да "јесу Срби ал' нису националисти".

Србима је једном перфидном и дубоко смишљеном антисрпском политиком утиснут жиг опаких нацио-налиста. Дуго времена, између два светска рата, циљ читавог образовног система био је да негује југословенски патриотизам, најпре на темељу нацио-налног, а потом и државног унитаризма. После Другог светског рата негован је социјалистички и самоупра-вни патриотизам.

Антисрпско васпитање

О сопственој нацији српски ђаци у основним и средњим школама сазнавали су више о "великосрпским тежњама", "Великој Србији" и "српском хегемонизму" него о светлим тренуцима борбе за ослобођење и уједињење свог народа. Због таквог, скроз погрешног, антисрпског васпитања, многе генерације ђака изашле су из клупа с трајно оштећеним осећањем националне припадности, с окрњеном свешћу о духовном јединству српског народа.

У образовном систему понешто се изменило, али не толико да би из наших школа излазили људи с јасним знањима, поносни што припадају једном малом, али поштовања достојном народу. Ако се жели ојачати национална свест и реафирмисати духовно јединство нашег народа, идеологизовани и политизовани образовни систем мора претрпети темељне измене.

Утапање у друге нације

Образовни систем није једини кривац за нашу ниску националну свест и пригушено осећање духовног јединства. За то главну кривицу сноси званична политика, како она за владе Јосипа Броза, тако и политике које су следиле после његовог одласка. Сасвим је природно да све што је претерано, жестоко, изазовно и нетрпељиво, не само да није добро већ је штетно и опасно. Према томе, сваки национализам који добија особине шовинизма, без обзира на то где се појави, морао би бити обуздаван и сузбијан. Међутим, ми Срби, због склоности да у свему претерујемо, у обрачуну с ексклузивизмом и шовинизмом, угушили смо и здраво национално и патриотско осећање.

Нисмо имали мере у оценама и проценама шта је Српство, шта је српски патриотизам и српско родо-љубље, шта је српска историја, традиција и култура. Све смо то, олако, недотупавно, примитивно и грубо одбацивали и жигосали као српски национализам и шовинизам.

Апсолутна предност свугде је давана класној свести, партијској припадности, идеолошко-социјалистичкој самоуправној опредељености, најновијој историји која се тицала народноослободилачког рата и Народно-ослободилачке борбе, тзв. братству и јединству, а потом заједништву с осталим народима и народностима бивше Југославије. Резултат тог претеривања и застрањивања, посматран са становишта српског патриотизма и духовног јединства, више је него поразан. За разлику од свих осталих народа бивше Југославије, Срби су, како сам већ рекао, најлакше и најбрже постајали Југо-словени. Они су били најмање отпорни, јер су се нај-лакше претапали и утапали у друге нације и најмасо-вније се трансформисали у новокомпоноване нације.

Петокрака и кокарда

Политички системи прожети ексклузивном левом идеологијом нанели су штету духовном јединству нашег народа. Победници у рату и револуцији обрачу-нали су се с припадницима поражене стране бруталним методама класно-револуционарне борбе. Тиме је прокопан дубок јаз између победника и поражених. Нација је не само располућена већ и тешко антагонизована. Било је наде да ће време и опасности које су запретиле Србима у тренуцима кризе и распада Југо-славије деловати лековито, да ће ублажити међусобне сукобе и смањити тензије, да ће разум надвладати страсти. Међутим, биле су то само жеље доброна-мерних, мржњом неоптерећених истинских патриота, којима није стало до ових или оних групних, већ глобалних националних интереса. Уместо духовног обједињавања, националног сабирања и окупљања, поново се зачуо борбени поклич: нема помирења и неће га бити ни за стотину, ни за хиљаду година. На тако кратковидо и плиткоумно размишљање, супротстављена страна, жељна реванша, узвратила је нимало разборитим усликом: "Бандо црвена!" Тако су нам поново дошли на сцену партизани и четници, петокрака и кокарда, идеолошки симболи суровог грађанског обрачуна. Уместо да су ти симболи и тај несрећни грађански обрачун постали предмети историјског изучавања, они су поново постали предмети националног раскола и могућег крвавог сукоба. Одговорност за враћање на старо, већ виђено, стање сносе обе стране, али више они који су на власти него они у опозицији. Очигледно је да добре воље и мудрости није било ни на једној страни.

Властодршци су по сваку цену и свим располо-живим средствима желели да сачувају власт и да се понашају као победници, који су непомирљиви и непорециви. То, у много чему бахато и примитивно понаша-ње, умишљање да је једном постигнута победа вечна, деловало је изазовно, па није случајно што је у овом тренутку духовно јединство само жељени циљ оних који увиђају сву трагедију несрећно сукобљених, а болесно амбициозних и закрвљених супарника.

За тему о којој расправљам није битно ко је први обновио сукоб, ко је више, а ко мање крив за тако нетрпељиво идеолошко, политичко и страначко конфронтирање. Историја ће о томе дати свој суд. Битно је да сукоб постоји, да се он не смирује, већ, напротив, из дана у дан расте и прети крвавим обрачуном.

 

Уместо превазилажења кобних подела у српском народу, поново се чуо поклич: нема помирења и неће га бити за наредних стотину, ни за хиљаду година. На тако кратковидо и плитко-умно размишљање, супротстављена страна, жељна реванша, узвратила је, нимало разборитим ускликом; "Бандо црвена!" тако су поново на сцену ступили партизани и четници, петокрака и кокарда, идеолошки симболи суровог грађанског обрачуна. Уместо да ти симболи и тај несрећни грађански обрачун постану предмет историјског изучавања, они су постали поново предмет националног раскола и могућег крвавог сукоба.

 

Поделе на верским основама

Духовно јединство српског народа веома је разорено дугогодишњим милитантним комунистичким атеизмом. Један део народа се, под притиском, из опортунизма или уверења, приклонио званичној атеистичкој политици, а други је остао привржен својој цркви и вери. Тако је и по верској основи напрсло национално јединство. Оно не би било толико болно да између једне и друге стране постоји више узајамног поштовања, а мање изазовног примитивизма и ригидности. Како то није случај, нација је, по основи атеизма и теизма, озбиљно поцепана. У своје време, нарочито током XIX века, Српска православна црква духовно је обједињавала нацију по верској - православној основи, јер Србе је идентификовала по верској припадности. Због тога су од српства отпадали припадници католичке и муслиманске вероисповести. Осим не тако ретких изузетака, каквих је било, Србе су, по правилу, чинили само припадници православне вероисповести. Ако су се Срби "спасли" деобе по верској основи, нису успели да се одупру деоби по основи атеизма и теизма. Та деоба, ако се не култивише, ако се не схвати и не прихвати основно људско право на слободу савести, може у одређеном тре-нутку постати камен спотицања унутар српског народа.

Република или монархија, Србија или Југославија

 

Озбиљно питање, које може да изазове непотребне националне потресе, је питање облика државног уређења. Један део народа је за републику, други за монархију. Тензије због тога расту, страсти се распаљују и ако се овако настави готово је сигурно да ћемо се ускоро делити на републиканце и монархисте, који ће, у складу с нашим несрећним адетима, укрстити копља. Раскол који је на помолу треба каналисати у мирне токове и омогућити народу да се, у погодном тренутку, референдумом изјасни да ли жели монархију или републику.

Неспоразуми унутар нашег народа постоје око тога да ли је после разбијања друге Југославије требало стварати трећу, или је, уместо ње, требало образовати српску државу. Са тим у вези несагласности постоје и око тога да ли наша држава треба да буде национална или грађанска, као да национална држава не може у исто време бити и грађанска.

Српски раскол на Дрини

http://www.srpsko-nasledje.co.rs/images/pixel.gif

Последњи несрећни рат са трагичним последицама, изнуђена блокада на Дрини, посебно идеолошко-политичка пропаганда вођена из Београда против Срба у Републици Српској и њеног руководства, деловали су погубно по духовно јединство нашег народа. Исто тако, разорно делује однос наше власти према избеглицама и избегличком питању. Истина је да већина народа живи у сиромаштву, али држава се није довољно, на одговарајући и паметан начин, побринула да се сиромаштво подели, да се бескућници не осећају као незвани гости, као грађани без елементарних грађанских права, као апатриди у сопственој домовини. Изгубишви огњишта, избеглице су, сасвим природно, потражиле уточиште у Србији, а Србија их није дочекала као мајка, већ као маћеха. Понела се према њима као према кривцима, а не као према унесрећеним жртвама. Тиме им је задала нове ране, тешко залечиве, иза којих остају неуклоњиви ожиљци. Тих ожиљака није било после несрећне бежаније 1941-1945. године, када се Србија налазила под окупацијом и у материјалним недаћама горим и тежим од ових које нас данас притискају.

Духовно јединство не може се градити политич-ким флоскулама, непромишљеним потезима и увред-љивим изјавама, ксенофобичним понашањем и тврдич-луком. Оно се гради добро осмишљеним културно-прос-ветним, друштвеним, економским и политичким пројектима и акцијама, као и несебичним материјалним улагањем. У случају са избеглицама, и кад је било добре воље, било је мало мудрости, а много импровизација, ружног политикантства и шарлатанства.

Сами себи највећи непријатељ

Овом тексту није задатак да било кога осуђује, нити да ослобађа одговорности. Њиме сам изнео своје виђење стања нашег духовног јединства са жељом да, неопте-рећен било каквим идеологијама или партијским припадностима, укажем на проблеме, како би они били уклоњени, или, бар, ублажени. Могуће је да нека питања нисам поставио како ваља, а да сам, извесна, занемарио и заобишао. У сваком случају, то нисам учинио свесно. Усудио сам се јавно да искажем оно што мислим о једном, по мом схватању, изузетно важном питању за нашу нацију и државу. Учинио сам то стога што сам уверен да нисмо толико бројни и јаки да бисмо имали право на сулудо растакање снага којима располажемо. Немам илузија да ћу овим писањем залечити стару српску бољку која се назива неслога и деоба, али њиме желим да подстакнем све добро-намерне и оне који умеју да мисле да се ангажују, и, коли-ко могу, допринесу што тешњем повезивању нашег народа, како би порасла његова отпорна снага према свим непријатељским налетима, долазили они споља или изнутра.

Ако Срби не реше суштинска питања која се тичу њиховог духовног јединства, са сигурношћу се може рећи да напретка неће бити, да им тада неће бити потребни спољашњи непријатељи, већ да ће они сами себе довољно завезати у неразмрсиво клупко, из којег неће успети да се испетљају у догледној будућности.

СРПСКО НАСЛЕЂЕ,БРОЈ.2,ФЕБРУАР 1998 

 


Коментари

  1. what is tinder , tinder sign up
    tider

    Аутор Tinder dating site — 26 ÐÐ 2021, 09:27

  2. tindr , browse tinder for free
    tinder sign up

    Аутор Charlesson — 16 ФР2021, 07:05


Додај коментар

Додај коментар

Запамти ме

Powered by blog.rs