Идеологија Србског Национализма

14 ÐÐ, 2012

Стари и Нови Поредак

Генерална — Аутор svarog @ 17:45

                               СТАРИ И НОВИ ПОРЕДАК

    У либералистичко-капиталистичком поретку нација представља збир појединаца,који имају слободу да се у животној утакмици боре један против другог.У ту сврху они имају право да се удружују.На тај начин су настали трустови,картели,синдикати,професионална удружења,па и политичке организације,које омогућавају овај рат сваког против свих,тако да је марксистичка класна борба само логична последица ове опште зараћености у оквиру нације и државе,Од свега наравно нација и држава највише трпе.

   Нација је разједињена,без какве више идеје-водиље, а држава слаба,услед удараца који јој се час с једне,час с друге стране наносе.Сукоб између рада и капитала само још више појачава класне разлике и утврђује материалистичко схватање света и живота.Лично богаћење постаје највиши идеал, а грабеж и отимачина, заједно са тлачењем слабијега,бивају тако рећи законски признати.Све се то врши тобож у име принципа селекције, при чему често побеђује аморални тип гангстера, политичког ђилкоша, пословног шпекуланта и бирократског афераша.

  Благодети оваквог поретка ми смо сви осетили у нашој бившој држави.Таква, она је морала пропасти.Чињеница пак што српски народ  не жали за њеном прошлошћу доказ је његовог моралног здравља и његове државотворности.Непомућеним политичким инстиктом српски народ осећа да се нова држава има да изгради на чвршћим и трајнијим темељима.

   Та нова српска држава је у стварању,иако под нечувено тешким  околностима.Није можда ни важно уколико ће се она у овом ратном времену моћи остварити.Али оно што је врло важно јесте чињеница да се у српском народу све више учвршћује уверење да његова нова држава мора бити национална и социална.Народ у њој мора бити сложан, повезан честитошћу и вером у вечну правду.Држава као власт,мора бити регулатор свих односа и вршити врховни надзор, неумитна према свакоме ко ради против општих интереса.

   Рад мора бити опште право и општа дужност, а награда се има додељивати према његовој општој корисности и према томе како се врши.Себичњаци, забушанти и паразити морају бити сузбивени.Класне разлике морају нестати.Читав српски народ мора бити уједињен у духу старе српске задружности, по којој се сваком зна његово место, али сви раде по начелу: сви за једног и један за све.Такав, српски народ ће себи изградити трајнију и праведнију државу.

                                                                                                              ВЕЛИБОР ЈОНИЋ

                                                                             

 

Преузето из:Српски Народ,бр.28.год.II.стр.3


Коментари


Додај коментар

Додај коментар

Запамти ме

Powered by blog.rs