Идеологија Србског Национализма

БАЛКАНСКО-БРИТАНСКЕ ВЕЗЕ

Генерална — Аутор svarog @ 21:16

Милош Црњански

 

Британско-балканске везе: Везе у преисторији

 

  

КЕЛТИ У НАШИМ РЕКАМА

 

Траг Келта, у именима британских река и острва, није много познат у јавности, ни на британским острвима, ван кругова археолога. Тај траг, међутим, заслужује пажњу и наших археолога. Већ самим тим да је, невероватно, славофон. То неће бити заслуга scriba средњег века.

 

Ево каква сам имена налазио у археологији Шкотске, Енглеске, Ирске, Велса, у келтска и античка времена, и на античким, географским картама британских острва: Liig, Varar, Cenen, Drem, Murav, Cegin, Cethen, Don, Limina, Вoyan, Vechan, Lagan, Tama, Idris, Lab, Ultava, Thaya, Malena, Machno, Nen, Vedra, Sochan, Prosen, Braid, Iscir, Tuessis, Bar, Bach, Dobronos, Bingos, Peukh, Oboka, Tolka, Stour, Waya, Thamesis, Nith, Buna, Mur, Derwent, Ram. A у именима потока, на пример: Tromie, Malkie. И за основца у археологији та имена морају бити запрепашћујуће славофона.

 

И поред латинског преписа о изворима и на географским картама и у хроникама, обичном анализом, сваки ће наћи одговарајућа имена, чак и synonime за та имена у нашим рекама, од старина. На пример: Liig, са истим значењем, келтским, у нашем Љигу. У старовелшком је протумачен као „утока реке која је блатна“. А river mouth ending in mood. Поред те речи, за утоку, на античким картама, овде, јавља се и „usc“. Протумачено је као синоним за исту хидрографску појаву, за Ушће. (И ако један британски археолог предлаже, баскијско, алародијско, тумачење, јасно је да је код нас оставила та реч келтски траг. )

 

Varar, Vardanos, јавља се на картама већ у Скитији, Јужној Русији, у близини вароши Керч. Као и у Кубану. А налази се доцније у Македонији. Корен тог имена је келтски. За воду. Drem, Murav, имају synonime у славенским Мурама, Моришима, Мравама. Cegin и Cethea оставили су трага у Црној Гори, и Далмацији. Limina je латинизирани synonim за Лим. Речица у Кенту. Ирски Boyan не треба ни тумачити. Весhan, и Vechan, су протумачени у британској келтској топонимији као хладне реке. Као и наш Zvechan. Lagan i Тама су, без даљега, упадљиво славофони.

 

Идрис је оставио име једној реци Истре. Lab je познато име славенских река. Ultava је Влтава. Ческа је еминентно келтска земља у преисторији. Упадљиво су славофони и Thaya и Machno. Nen има трага у Далмацији. Prosen, у V. Brit. протумачен је као сеновит, — shadowy, а има га тако и у Словенији. Iscir je оставио траг у Бугарској. И у имену Дунава. Tuessis je Тиса. Грчки Pathisos. Wedra и Wear су јасно славофони, а немају англосаксонског тумачења. Sochan je наша Соча. Dobronos нема тумачења саксонског.

 

А славофони су, нарочито за Русе, и Birgos, и Oboka и Tolka. Peukh je пек, златоносни, Пек. Тако је протумачен и у Енглеској. Stour и Waya су занимљиви у Словачкој. Јављају се у речи и имена река: Vah, Gway, Wye. Nith, келтски је протумачен као вировит (wirrling ). Налази се у нашој речи за вир, а исто тако је сачуван и у Србији, као и Ness, Nesae, Nith, Naissus, данас Нишава. Buna, Bana, Bonatia, у старој Ирској, оставила je трага у корену река и код нас, као и Boyan. Murev, Muravia, овдашња, у имену славенских река на више места. Murev je, на пример, утока у Варар, већ код Птоломеја. А Морава је записана тако у Чешкој већ године 822. Derwent и Ram, нису само славофони, него их има и у Босни, еминентно келтској земљи у преисторији.

 

Келтски корени у називу свих тих река, у Европи, из преисторије, сами по себи можда и не би били толико чудновати за нас, као субстрат. Оно што је зачуђавајуће, то је њихова јака славофоност. Ако се уз та имена река на британским острвима (нарочито у Шкотској ) просто испишу имена наших река, уопште славенских река, почев од Херодота, резултат је још чуднији. Ister, ca Boristhenes, ca Tanais, ca Don, налазе се и у Шкотској. Ево на пример, како имена наших река, стају поред ових на британским острвима из келтског доба: Мур, Сора, Кокра, Сутла, Сана, Уна, Корана, Идрис, Соча, Драгона, Драва, Добра, Коритњача, Крка, Коруна, Арса, Випава, Лика, Цетина, Укрина, Спреча, Лим, Дрим, Искер, Осма, Вид, Лаб, Караш, Тамна, Пек, Морача, Бојана, Вардар, Нис, Буна. Сва су келтског корена и порекла.

 

Једино ће за Ибар, можда, професор Оштир имати право да је алародијског порекла.

 

И друге речи хидрографске на британским острвима звуче славофоно, кад су из келтског доба. Ваr, bara, mochar, су синоними и наших речи. Тешко да су то транскрипције scriba. Свакако да у именима и наших и британских река можда има још старијег санскритског корена, и санскритских веза (као на пример: Arun, Cutch, Tamar, Kerka, Sutla, које и данас још живе у Индији ), али тешко да је славофоност келтских и наших имена река случајна. По мом мишљењу то су знаци преисторијских додира и веза.

 

Та иста појава сродности, фонетике, и корена, постоји и у именима наших и британских острва на старим географским картама. Птоломеј, на пример, бележи у Великој Британији, следећа имена острва: Šoa, Hinba, Olanig, Ebuda, Monarina, Mul, Scarba, Jura, Golin, Ulva, Bol, Ram, Barra, Gorbal. Све су та имена из доба тајанствених Picta (Pictoni, Pictavi ), чије порекло није протумачено ни данас, а о којима се уопште тако мало зна. Тешко је замислити да је Птоломеј просто измишљао имена острва. Питање остаје: ко су били Picti? Тешко је замислити да су британски антиквари просто измишљали СЛАВЕНСКА имена. Ми. мислимо да се поред грчког корена, и код нас, на Јадрану, у именима острва, налази келтски траг. Овде то даје археолозима много главобоља. Професор Chadwick, чувени археолог Шкотске, пита се шта значе имена малих шкотских речица прастарих времена: Ладо и Малена. Каже да су шашава. Simply fun. Ми мислимо да су славенска.


ЗАШТО БЛОГ

Генерална — Аутор svarog @ 20:58

                              ЗАШТО ЈЕ НАСТАО ОВАЈ БЛОГ?

                Настанак и функција блога Идеологија Србског Национализма има за циљ разбијања свих видова предрасуда везаних за србски народ  као и за национализам уопште .Сведоци смо свакодневно да се на све могуће начине негира Србска култура историја као и језик тако да у стандардном говору имамо прилике да се сусретнемо са поплавом англицизама. Решио сам да бар на овако скроман начин покажем ко су то Срби шта су и какву културу имају. Док сам припремао у глави концепт блога сретао сам се са различитим људима који су такође за себе тврдили да су Срби али су уједно тврдили да Срби никада нису живели у Херцеговини (реч је о апсолвенту на одсеку за историју при Филозоском Факултету у Београду), како смо ми један некултуран народ  који није имао писмо док се није појавио Вук Караџић и да нам смо и оно мало културе што имамо као и православља усвојили од Грка јер смо сами били неспособни да изградимо као и сијасет других ствари којећу временом објавити на блогу. Овакве изјаве су ми дале додатну сатисфакцију да покренем овакав пројекат. Унапред бих се извинио свим посетиоцима што блог није тематски подељен јер сматрам да још нема потребе за  тим јер он је још у фази изградње, али за који месец ће постојати посебна поглавља са стране па ће читаоци моћи лакше да се информишу и снађу .Такође пошто пишем дипломски рад и радим упоредо нећу моћи континуирано да га ажурирам па бих све посетиоце  замолио за мало разумевања. Покушаћу да скинем анатему са појединих личности из наше историје,а уједно  и да објасним зашто су поједине личности  чак и у време највећег мрака доживеле пуну афирмацију. Ту ће подједнако бити заступљене личности које су крстом, пером и мачем заступале Србску националну идеју. За многе личности сам и сам релативно скоро чуо јер о њима се ретко прича у медијима, а нажалост су неправедно запостављене иако су имале приличан удео у креирању слике о Србима уопште. Започео сам  са Николом Беговићем не зато што је он највећи од заборављених Срба него што управо читам Крестићеву ,,Грађу о Србима у Хрватској и Славонији" па ћу у наредном периоду објавити једно од писама Николе Беговића где ће се видети његова борба против насилне хрватизације и унијаћења Србског живља на тим просторима. На блогу ћу  поред  биографија  познатих личности обрадити и поједине епохе  на основу дела које су по мени обрадили изразито компетентни научници. Потрудићу се да напишем препоруку за књиге које су ми помогле да се изградим у овом смеру и да дам њихову објективну анализу. Такође постојаће поглавља о странцима који су били велики пријатељи Србског народа, а чак су нас у више наврата бранили ревносније него ми сами себе. Посебан акценат ћу дати на њихове речи упућене нама. Овде наравно не мислим само на Арчибалда Рајса коме дугујемо велику захвалност, већ и на неке   друге људиме о којима се мало прича а да ли су изузетан допринос популаризацији као и креирању позитивне слике о  Србском народу.

                И за крај   посебно ћу се осврнути на непријатеље нашег народа јер то сматрам као обавезу и моралну одговорност. Питања која ћу разматрати је настанак и развој њиховог идентитета,културе а уједно ћу се бавити и њиховим идејним творцима...Ту између осталог подразумевам Србе исламске и римокатоличке вероисповести којих смо се ми олако одрекли а они су брже боље похитали да их преотму од нас.

                Овим путем желим још да се извиним читаоцима што ће поједине текстове читати на латиници јер их ја преносим у оригиналу преузете са појединих сајтова или књига.

Powered by blog.rs