Идеологија Србског Национализма

16 ÐÑ, 2012

Национализам Светог Саве

Генерална — Аутор svarog @ 15:20

Владика Николај Велимировић

Национализам Светог Саве

I

У једном свом прошлом предавању ја сам истакао ону унутарњу и главну покретну силу у светоме Сави која је овога Божијега човека и народног хероја покренула на сва велика дела која је он створио, и која потомство његово до данашњег дана поседује као неотуђиву својину. Та покретна сила у Сави била је визионарска вера у живога Христа и пламена љубав, спојене уједно као што је спојен извор са реком што тече из свог извора. Визионарска вера осветљавала је цео ум Савин и потапала све мисли његове у буктињу вечитих небеских истина, а пламена љубав обузимала је цело срце Савино и својим жаром сагоревала у њему сва друга страсна осећања. Ту способност, да један човек себе толико одземљи и онебеси, да може рећи за себе : не живим ја него Бог живи у мени, ја сам назвао азијском способношћу. Уистини, многи нам примери показују како прошли тако и савремени, да је то по преимућству способност великих религијских личности из Азије. Ако то мисаоно и осећајно назовемо божанским одушевљењем, можемо слободно рећи, да је њиме Свети Сава уздигнут у прве редове божанских људи које је Азија дала човечанству. Но људи са таквим божанским одушевљењем обично су бежали од света и тражили самоћу, тражили самотно сунчање под врелим зрацима Сунца Правде, вазда чезнући – према једној индијској речии – да буду и увек пребуду ''усамљени са Усамљеним''. И Свети Сава имао је тај неодољиви нагон за самоћом, за пребивањем усамљен са Усамљеним, и у томе је он сродан свим великим Азијатима. Али као рођени Балканац, то јест као човек са најбољом синтезом Истока и Запада у себи, Сава је имао једно преимућство над великим и генијалним Азијатима у томе што је могао бити активан и енергичан на општем послу до савршености једног великог Европљанина. Јанпре најбољи зидар самога себе, Сава је потом био најбољи зидар свога народа. Најтрудољубивији стваралац свога карактера, он је потом био најнеуморнији стваралац карактера свога народа. Најмарљивији сабиратељ духовне и моралне снаге у себи, он је потом био највештији изразитељ те снаге на широком платну народне историје. Све је код Саве ишло у нормалном поретку: прво Бог па човек, прво човек па онда свет, прво просвећење себе па онда просвећење других, прво садржај па онда израз, прво карактер па онда спољашња култура. Ево велике и корисне опомене нашем поколењу, у коме многи иду наопаким путем: играју по периферији а не познају центра, муче се да изразе но немају шта да изразе, трче да просвећују а сами непросвећени, заглушују виком о култури а не брину о карактеру, траже уређење целог света а нису уредили своју душу ни своју кућу. 
Највећи труд који је Свети Сава показао после труда над својом душом, првом њивом Господњом, јесте труд над народом својим, другом њивом Господњом. Сав труд његов над народом српским, сву ужурбану и многосртуку активност његову као правог Европејца, и плодове те активности, ја ћу назвати Савиним национализмом. Овај Савин национализам обухвата народну цркву, народну династију, народну културу и народну одбрану. Основу и центар свега светосавског национализма чини народна црква. Она је као дух који оживљава цео народни организам, осветљавајући, загревајући и сједињујући једном вером, једном надом и једном љубављу. 
Шта означава народна црквa? Означава самосталну црквену организацију, са својом централном влашћу из народа и народу; са народним свештенством, народним језиком и народним обичајним изразом своје вере. Насупрот таквој народној цркви стоји ненародна или интернационална црква, са централом изван народа, са свештенством одасвуда, са језиком туђим и са уједначеним, униформисаним изразом своје вере. Шта је природније и корисније? Несумљиво народна црква. Она има своје оправдање у Јеванђељу. Сам Спаситељ је заповедио апостолима Својим: Идите и научите све народe. (Мат. 28,19). Тим речима Он је називао народе као природне јединице Своје васељенске цркве. И кад је послао Духа Светог на апостоле, апостоли су почели говорути разним језицима свију народа: Парћана, Миђана и Египћана и Римљана и Арапа и свих осталих. И кад су апостоли постављали старешине цркве у једном народу, они су се трудили да их узимају из тог народа. 
Отуда је Савина народна црква јеванђељска и апостолска. Такву народну цркву желео је одувек сваки хришћански народ под сунцем. Но ни до данашњег дана многи хришћански народи нису успели да имају своју самосталну народну цркву са централном влашћу унутра у својој земљи, са свештенством својим, и са језиком својим народним. Црквени центар за српски народ, дотле далеко у Цариграду, створен је у Жичи, грчке епископе и свештенике заменили су епископи свештеници Срби; грчки језик уступио је место српском језику. 
Народна црква изискује народну династију у држави. Кад су људи из самог народа духовне вође, онда и државне вође треба да су људи из самог народа. Паралела је овде и логична и у пракси неизбежна. Упоредивши народну цркву, Свети Сава је почео уређивати народну државу. Најважнији његов акт у уређењу државе јесте утврђивање националне династије. Он је крунисао Стевана за краља не зато што му је Стеван био брат, него зато што је био православни Србин и уз то законити носилац државне власти. Да је место Стевана ма ко други био законити носилац државне власти и уз то православни Србин, Сава би га крунисао за краља и тиме утврдио његову династију у народној држави. За Саву је главно било не његово лично сродство са династом, него сродство династа са народом. То сродство са народом морало је бити потпуно и по крви и по језику и по отаџбини и по вери, духу, моралу и обичајима. И тако је било до данас. Светосавски идеал народне династије српски народ је гледао у стварности кроз сву своју светосавску историјску прошлост до данас. Од светога Саве до данас никада у слободи није над српским народом владала нека страна династија, чак никада ниједан странац, сем можда Јерине, коју је народ прозвао проклетом Јерином. За српски народ, као ваљда ни за један други у свету, народна династија постала је тако природна ствар, да му је непојмљиво како неки народи могу узимати туђине за своје владаре, а неподношљива и сама помисао да њему у његовој слободној држави туђин буде владар. 
Народна држава за светога Саву значила је отаџбину, земљу отаца наших, у којој живи један и исти народ. Не иде народна држава докле мач може ићи, него мач сме ићи само до граница једне народне државе, то јест отаџбине. Ако се дозволи да се држава простре докле мач може досегнути, онда држава престаје бити народна, престаје бити отаџбином и постаје империјом. У том случају држава добија територијално, али губи морално; добија у материјалним димензијама, али губи у интензивности духовне и моралне снаге, јер постаје мешавином крви, језика и расположења, а таква мешавима производи страх, немир, себичност, грабеж и осећање сталне несигурности. Од светога Саве до Душана српски народ је имао народну државу. Душан се удаљио од светосавског идеала. Створио је империју, и тиме припремио пропаст отаџбини, то јест народној држави. Империја је и код нас упропастила отаџбину, народну државу, као што је био чест случај у историји. Покорити или покорен бити – подједнако је катастрофално за националну државу. 
Отац наше народне просвете Свети Сава је схватао просвету као знање и вежбање. Пре свега као знање врлина и вежбање у врлинама. Отуда је народна просвета у органској и нераскидивој вези са народном црквом. Јер Црква је најбогатија ризница знања о врлинама и методама вежбања у врлинама. Школа није за то да да многа знања, него да одучи омладину од злоупотребе знања. Јер није тако тешко стећи знање као – не злоупотребити га. Знање се може стећи и ван школе. Но школа је вежбаоница у врлинама јаког карактера, вежбаоница у употреби стеченог знања на добро своје и свога народа. Несумљиво да васпитање светосавско има веома јаку спартанску одлику, али само у духу јеванђељске неприсиљености и благости. До данашњих дана такав идеал просвећења и васпитања лежи дубоко утиснут у народној души.
Отац народне просвете Свети Сава је у исто време и отац народне културе. Култура је спољашњи уметнички израз народног ума и осећања. Свети Сава је неуморан био у стројењу и стварању. И све што је он постројио и створио представља савршен уметнички израз: било да је то грађевина, као што су Хиландар и Жича, или народни обичај као прослављање крсне славе, или одабраност језика којим је он говорио и писао. По његовом примеру и надахнућу народ је српски успео да сазда своју савршену националну културу, то јест да да савршен израз свога ума и срца у зидарији, у везу и тканини, у песми и причи, у резби и боји, у неисцрпној мудрости, у красоти обичаја и у отмености понашања. Ако се све то назове једном примљеном речју – култура, онда је Свети Сава творац и надахнитељ свуколике наше народне културе. 
Свети Сава није био војсковођа ни организатор војске, али је он био определитељ смисла и циља српске војске. Војска мора бити народна, да би имала своје морално оправдање и благослов цркве. Пре свега, народна војска састоји се из синова народа, а не из робова или плаћеника, као што је случај у империјама. Даље, народна војска има за циљ само и једино да брани народ и народну државу а никако да напада друге народе и руши туђе државе.Најбоље име оваквој војсци јесте народна одбрана. Но ни као народна одбрана војска се не употребљује ни у једном спору са суседним народима докле се претходно не исцрпе сва средства за мирно решење спора. То је Свети Сава примером својим показао. Док је краљ Стеван држао војску у приправности да брани свој народ од мађарског краља Андреје и од одметника Стреза, Свети Сава се лично упутио њима, да их одврати од рата, у чему је и успео. Но и свештеници који су причестили на Косову војску Лазареву и прота који је благословио устанике у Орашцу, духовни су синови Светога Саве, и чинили су оно што би и Свети Сава чинио на њиховом месту. Јер се одбрана отаџбине и борба за ослобођење робља не противи вољи Божијој. Вољи Божијој противи се напад на туђу отаџбину и империјалистичко завојевање туђе земље.

II

И тако творац српске народне цркве следствено је био творац свуколиког национализма српског. Све гране народног живота органски је он спојио једну с другом тако да не може једна од њих засећи или одсећи а да све остале не осете бол. 
По схватању Светога Саве живот је народни једна недељива целина, како физички, тако и духовно и морално. Отуда су и све гране народног живота и установе недељиве, спојене не механички једна уз другу, него срасле једна с другом тако да животни сокови струје из једне у другу. 
Ово светосавско органско и свештено схватање нације упијено је у дух и у крв Савиног народа и постало тако природно као дисање. И уистини, душа је Србинова дисала тим основним начелима светосавског национализма кроз свих седам минулих столећа. И дан-данас за Србина је одбојна и сама помисао да његовом црквом управља неко из туђе државе, да му свештеници буду странци и да му се служи служба Божија на страном језику.Њему би се чинио смешан и фантастичан предлог, да му туђин буде краљ. Њему је одвратно империјалистичко завојевање туђе земље и отаџбине у оноликој мери у коликој му је мила срцу своја народна држава и слободна отаџбина. ''Своје чувај, туђе не дирај'', његова је посведневна реч и за њега света реч. Школу која не значи вежбаоницу у врлинама и која производи људе непоштеније и побрканије од неписмених људи, Србин сматра злом, и то злом које се скупо купује. Рекламаторску, бездушну и капиталистичку културу он излаже посведневно духовном подсмеху и порузи, а у души страхује од ње као од лукавог непријатеља, који се с осмехом увлачи у његову земљу, да му разори све националне светиње. Војску сматра народном одбраном, и сам војује као лав, али само онда – и једино онда – кад му је савест мирна да не отима туђе, него да брани или ослобођава своју отаџбину, земљу отаца својих. Такав национализам Свети Сава је смислио, у народну душу укоренио, и своме народу као остварени идеал оставио. То је његов јеванђељски и органски национализам. Па због тога што је јеванђељски, он штити личност човекову и помаже њено развиће до савршенства; због тога пак што је органски, он штити индивидуалност самога народа као целине, да се не изметне у империјализам или да се не расплине у интернационализам.

III

Да ли је овај светосавски национализам узак, искључив и несавремен? Гле, Свети Сава пре 700 година а ми се налазимо у ХХ веку! 
Истина је да је Свети Сава живео пре 700 година, али његов национализам живео је и коренио се и растао у Савином народу кроз свих седам столећа до данас. Ми смо рођени у том национализму, и тај национализам је још непрестано жива сила у нама. Пример Светога Саве најбоље сведочи да његов национализам нити је узак нити искључив. Пре свега, наш светитељ је провео више од две деценије у интернационалној средини, или бар интерправославној. То је светогорска средина, монашка република, састављена од Грка и руса и Румуна и Бугара и Арнаута и Ђурђијанаца и Арапа. У тој и тако разнородној средини Сава се научио волети људе разних народности и био неизмерно вољен од своју. Па иако је провео своје најимпресивније младићке године у таквој интернационалној средини, Сава није постао интернационалист, но жарки јеванђељски националист. И доцније као старац он није дао да се до његовог срца дохвати шовинизам или искључивост према другим народима, ближим и даљим, него је пружао своју помоћ свакоме народу Божијем на земљи где год је долазио и где год је могао. Тај неискључиви и широки дух поште и љубави према свима народима наследио је српски народ од свог светитеља и одржао га је на висини и у части кроз дуге светосавске векове. Ми често читамо у народним песмама, како наши први јунаци називају браћом људе друге крви и језика и вере. Тако, на пример, Марко Краљевић говори Циганину: ''Богом брате, Суљо циганине!'' 
А Страхинић бан, опет дервиша турског ословљава братом: 
''Богом брате, старишу дервишу!'' 
Ви који сте ратовали у последњем Светском рату, ви можете дати лично сведочанство једног ретког призора, како су се наши војници понашали према војницима из Африке и Азије, према људима црне и жуте расе, које су Европљани повели на бојиште из својих колонија. Док су се сами Европљани туђили свих својих поданика, црнаца и жутокожаца, не хотећи с њима ни јести ни пити ни под истим шаторима боравити, дотле су наши војници с њима друговали, јели, пили, у болести обилазили их, у невољи помагали, на својим славама частили и гостили, разговарајући с њима прстима и рукама. Срби су на црнце гледали као на људе и понашали се према њима као према људима. Не може, дакле, бити никаква оправдана приговора светосавском национализму да је узак и искључив. 

IV

Још мање може бити приговора нашем светосавском национализму као да је несавремен. Не чујемо ли ми у наше време покличе у земљама Запада: ''За национализам!'' ''За националну цркву!'' ''За националну радиност!'' ''За националну културу!'' и тако редом? Но оно што је српском народу створио Свети Сава пре 700 година, многи па и најкултурнији народи Запада још нису постигли. Борба за националну цркву, која је основ правог, јеванђељског и органског национализма, водила се у Европи кроз свих последњих 700 година. И циљ те борбе још није достигнут. И борба та још није завршена. Нема народа у западној Европи који није водио борбу за националну цркву, почев од Исланда па до Карпата. То је била крвава и дуготрајна борба. И већи део историје свих западних народа исписан је крвљу и такозваним верским ратовима. А ти верски ратови у основи су били ратови за националну цркву. Јан Хус је на ломачи изгорео зато што је хтео националну цркву у Чешкој.Оно што је Хус деловао пером, страшни Жишка је продужио мачем; но мач му се сломио. И Чешка је до данас остала без националне цркве. После Светског рата први родољуби чешки, који су и сада на власти, подржавали су покрет за стварање националне чешке цркве, но покрет је спласнуо, и од њега је остало само голо име. Холандија је била некад сва у црнину завијена и крвљу поливена у борби за националну цркву, но своју националну цркву, која би обухватила цео холандски народ није извојевала. Лутер је својом црквеном буном успео једино да подели немачки народ на две половине, готово равне, но једну националну цркву није могао установити. Лутерова буна створила је од Европе ратно поприште, на коме се с прекидима ратовало столећима, но само с делимичним или поготову никаквим успехом. Лутерову замисао о стварању једне националне цркве у Немачкој, у наше дане предузео је садашњи вођ немачког народа. С тешком муком и још несвршеном борбом, он је за последње две године донекле успео да само од протестантског дела немачког народа организује нешто налик на националну цркву. На стварању националне цркве у Француској, под именом галиканизма, мучили су се у своје време најплеменитији и најумнији људи.Велики филозоф Лајбниц радио је живо на томе. Најзнаменитији прелати француски, Босије и Фенедон, трудили су се на томе. Блез Паскал, несумљиво најфинији ум што га је дао француски народ, у друштву са чувеним Пол Роајалом, мучио се на стварању галиканске националне цркве. Но безуспешно. Ни Енглеска ни Шкотска ни скандинавске земље нису биле поштеђене од крвавих борби за националне цркве. Оне су успеле више од других, али не потпуно. Извојевале су, истина, називе националних цркава, али су тиме поцепале своје народе. Енглески народ успео је више од осталог Запада. Кроз крв и страдање он је створио националну енглеску цркву, која је и до овога дана државна црква. Али нити национална и државна црква у Енглеској не обухвата све Енглезе. Нико од свих европских народа није успео у потпуности у томе послу онако као што је успео Свети Сава. Па ни Енглези, ни Скандинавци. Најзад се Европа уморила од страшних и столетних борби и напора, физичких, моралних и интелектуалних, и у тој заморености многи њени синови дигли су руке сасвим, не само од цркве, него и од вере хришћанске.Тада су се интелектуалне и политичке вође европских народа решиле на корак очајника, наиме: на одвајање ненационалне цркве од државе и на стварање национализма без вере. У жалосноој заблуди живе они наши људи који мисле да је одвајање национализма од вере, и државе од цркве, резултат неког ''прогреса''. Никаквог прогреса, него очајања и само очајања. Шта су тиме постигли синови Европе? Одвојили су цркву од државе, али су одвојили и себе од народа. И тако видимо у тим западним државама непремостиву провалију између интелигенције која се труди пошто-пото да не верује ни у шта и народа који хоће пошто-пото да одржи веру. Ипак се мора одати поштовање садашњем немачком вођи који је, као прост занатлија и човек из народа, увидео да је национализам без вере аномалија, хладан и несигуран механизам. И ево, у ХХ веку он је дошао на идеју Светога Саве, и као лаик предузео у своме народу онај најважнији посао, који приличи једино светитељу, генију и хероју. 
А нама је тај посао свршио Свети Сава, први међу светитељима, први међу генијима и први међу херојима у нашој историји. Свршио га је савршено, свршио га је без борбе и без крви, и свршио га је не јуче или прекјуче, него пре 700 година. Отуда је национализам српски, као стварност, најстарији у Европи. По историјама се пише, како се национализам у Европи отпочео будити и остваривати тек од Мађарске буне 1848.г. Ако је то истина, онда значи да је национализам српски старији од европског за пуних 600 година. И не само да је старији, него је и савршенији, јер је јеванђељски и органски. Европски национализам рођен је у бунту и очајању, док је светосавски започет и остварен у тишини и у радости стварања. Европски национализам је као грађевина која се зидала под вихорима рата и мржње против имперјализма и против националне цркве; зато није учвршћен на јаком темељу, и зато носи на себи ране својих противника, због којих рана стално у трзајима нагиње, час империјализму и против националне цркве, час интернационализму. А јак темељ правом национализму јесте национална црква. Ми имамо и тај јаки темељ, и целу грађевину јаку. Зато имамо да благодаримо Богу и Светом Сави, Богу који је изнад свију, и Светоме Сави који је српском народу учитељ у свему. Учитељ – но не једино српском народу: он може бити и данашњој Европи учитељ у здравом национализму, јеванђелском и органском. У томе је Свети Сава потпуно савремен, и још више него савремен – он је човек будућности. И у томе он је био и остао до овога дана Европејац, и то јединствен међу Европејцима.

__________________


Коментари

 1. Ово је чувено предавање које је св. владика Николај Велимировић одржао на Коларчевом народном универзитету у Београду на Недељу православља 1935. године.

  Аутор В. Б. — 05 ÐÐ 2018, 23:41

 2. your father died?--on what day of the month, I mean.A grin was on the face of the monster; he seemed to jeer, as with hisI looked on the valley beneath; vast mists were rising from the riversroots which I gathered from a neighbouring wood.must enter the room which had been the scene of my odious work, and I mustpicture of an omnipotent God warring with his creatures was capable ofyou,” he said, “in your solitary rambles, than with these Scotchmonths in this wonderful and celebrated city. Clerval desired theNora. Was it favourable, then?about the children--that is the most terrible part of it all, Nora. loans dwell, as it may chance, in the most savage of places. My evil passionstogether with gestures that at any other time might have produced in meamong those who are accustomed to the whale-fishing. I do not intend todogs, pass on towards the north, at the distance of half a mile; ahearts of your enemies by my tears and prayers. You shall not die!reward I promised myself from my detested toils—one consolation for myBut this was not the time for delay; I disencumbered the dogs of theiracross the room to the table by the sofa. A short pause.)Clerval. He came. Alas, how great was the contrast between us! Hemoney. quicken loans Krogstad. If it were as you say, why did you write to me as you did atwaters. This frequently took place, but a high wind quickly dried theparticipate in these feelings, for to me the walls of a dungeon or atorture such as you cannot even imagine.it is true for me.I shall be well content if nothing worse happen to us during our voyage.Nora. Yes, that was Doctor Rank, but he doesn't come hereit; I have forgiven you everything. I know that what you did, you didHelmer. Hullo!--are we going to have a banquet?constant and deep grief fills me with sympathy and compassion. He must https://paydailoanz.com - quicken loans “It gives me the greatest delight to see you; but tell me how you leftfood for the worm. Now I was led to examine the cause and progress ofdoor of the stove and moves the rocking-chair aside.)support life.Nora (looking incredulously at her). But, Christine, is that possible?from labour—the old man played on his guitar, and the childrenwanderer? Your summits are clear; the sky and lake are blue anddeath-warrant, be sure that you are yourself safe.”Nora. Really! Did a big dog run after you? But it didn't bite you? No,and I wandered many hours round the confines of the town, uncertain

  Аутор vyswrcCam — 28 ÐÐ 2020, 11:20

 3. Thanks a lot for sharing your nice website. https://shop4shoe.com

  Аутор pcfqjsCam — 04 ФР2020, 21:23

 4. Exceptionally user pleasant site. Great details readily available on couple of gos to. https://shop4shoe.com

  Аутор awmsoeCam — 05 ФР2020, 02:06

 5. Thanks, this site is really valuable. https://shop4shoe.com

  Аутор ptpgdkCam — 05 ФР2020, 04:26

 6. Your advice is quite useful. https://shop4shoe.com

  Аутор smfmyvCam — 05 ФР2020, 05:34

 7. Thanks for providing this kind of substantial posting.
  https://shop4shoe.com

  Аутор zuujgtCam — 05 ФР2020, 07:59

 8. Many thanks really handy. Will share site with my friends. https://shop4shoe.com

  Аутор wjezoeCam — 05 ФР2020, 10:27

 9. Howdy, good site you have got presently. https://shop4shoe.com

  Аутор mialakCam — 05 ФР2020, 11:42

 10. Great looking website. Presume you did a bunch of your own coding. https://shop4shoe.com

  Аутор brcjlgCam — 07 ФР2020, 11:53

 11. Many thanks, this site is extremely helpful. https://shop4shoe.com

  Аутор hjkqitCam — 07 ФР2020, 16:49

 12. The advice is quite useful. https://shop4shoe.com

  Аутор prnlcdCam — 07 ФР2020, 19:25

 13. Passion the website-- extremely user friendly and whole lots to see! https://shop4shoe.com

  Аутор fblrdlCam — 07 ФР2020, 20:34

 14. Simply just wished to say I'm just pleased I happened onto your web site! https://shop4shoe.com

  Аутор dknwyvCam — 07 ФР2020, 21:40

 15. Wow because this is excellent job! Congrats and keep it up. https://shop4shoe.com

  Аутор sgqruxCam — 08 ФР2020, 01:19

 16. You have great thing here. https://shop4shoe.com

  Аутор odkpoeCam — 08 ФР2020, 03:37

 17. You have got among the best internet websites. https://shop4shoe.com

  Аутор kaobqeCam — 08 ФР2020, 06:56

 18. I adore this site - its so usefull and helpfull. https://shop4shoe.com

  Аутор ymkdsqCam — 08 ФР2020, 08:06

 19. You have got wonderful thing listed here. https://shop4shoe.com

  Аутор gjszybCam — 08 ФР2020, 09:20

 20. What's happening, nice website you have got going here. https://shop4shoe.com

  Аутор mxekvmCam — 08 ФР2020, 10:29

 21. Sustain the great work and generating the crowd! https://shop4shoe.com

  Аутор evxvmlCam — 08 ФР2020, 11:39

 22. Hiya, nice online site you've got going here. https://shop4shoe.com

  Аутор marezxCam — 08 ФР2020, 23:31

 23. Thanks, this website is very handy. https://shop4shoe.com

  Аутор ufwdwlCam — 09 ФР2020, 00:49

 24. Thanks with regard to supplying these sort of substantial content.
  https://shop4shoe.com

  Аутор hhgvgfCam — 09 ФР2020, 01:58

 25. I value the data on your site. Kudos. https://shop4shoe.com

  Аутор fsjbazCam — 09 ФР2020, 03:06

 26. Cool content you've here. https://shop4shoe.com

  Аутор sxvxjeCam — 09 ФР2020, 04:18

 27. You've great thing in this case. https://shop4shoe.com

  Аутор pqhlorCam — 09 ФР2020, 05:34

 28. Great internet website! It looks very professional! Maintain the great job! https://shop4shoe.com

  Аутор rlpwljCam — 09 ФР2020, 06:49

 29. Truly....this is a useful webpage. https://shop4shoe.com

  Аутор jjyxjnCam — 09 ФР2020, 07:59

 30. say thanks to a lot for your web site it assists a lot. https://shop4shoe.com

  Аутор trsgmoCam — 09 ФР2020, 10:12

 31. Whoa....this is a useful site. https://shop4shoe.com

  Аутор uqwipmCam — 09 ФР2020, 11:19

 32. Wow, attractive website. Thnx ... https://shop4shoe.com

  Аутор houstzCam — 09 ФР2020, 13:34

 33. Wow because this is excellent work! Congrats and keep it up. https://shop4shoe.com

  Аутор fdregsCam — 09 ФР2020, 14:45

 34. You're a really practical website; couldn't make it without ya! https://shop4shoe.com

  Аутор nqvroxCam — 09 ФР2020, 15:54

 35. I appreciate the content on your website. Thnx. https://shop4shoe.com

  Аутор kbpzplCam — 09 ФР2020, 17:04

 36. Thanks a ton for sharing this fantastic web-site. https://shop4shoe.com

  Аутор tvhsjpCam — 09 ФР2020, 19:27

 37. Just had to stress I am glad that i stumbled onto your web page. https://shop4shoe.com

  Аутор kmunqzCam — 09 ФР2020, 20:32

 38. I love the knowledge on your web site. Kudos! https://shop4shoe.com

  Аутор dtoncmCam — 09 ФР2020, 21:42

 39. Astonishingly individual pleasant site. Immense information offered on few gos to. https://shop4shoe.com

  Аутор zmwqdyCam — 09 ФР2020, 22:49

 40. Wow because this is excellent work! Congrats and keep it up. https://shop4shoe.com

  Аутор kzcnjrCam — 09 ФР2020, 23:57

 41. Thanks extremely practical. Will certainly share website with my good friends. https://shop4shoe.com

  Аутор rrkbugCam — 10 ФР2020, 02:10

 42. Wow cuz this is excellent work! Congrats and keep it up. https://shop4shoe.com

  Аутор dtrfgpCam — 10 ФР2020, 03:17

 43. Wow....this is a good web site. https://shop4shoe.com

  Аутор zeavpoCam — 10 ФР2020, 05:37

 44. Good Site, Maintain the very good job. Thank you. https://shop4shoe.com

  Аутор pppdnuCam — 10 ФР2020, 06:43

 45. I love looking at your web site. Cheers! https://shop4shoe.com

  Аутор auxemkCam — 10 ФР2020, 09:02

 46. Amazing....such a good web site. https://shop4shoe.com

  Аутор tootcgCam — 10 ФР2020, 11:21

 47. Thanks with regard to giving this sort of fantastic content material.
  https://shop4shoe.com

  Аутор uhofnqCam — 10 ФР2020, 13:42

 48. Your info is extremely important. https://shop4shoe.com

  Аутор mjujyjCam — 10 ФР2020, 14:53

 49. You have good knowlwdge right here. https://shop4shoe.com

  Аутор nwdummCam — 10 ФР2020, 16:07

 50. Great looking internet site. Assume you did a bunch of your own html coding. https://shop4shoe.com

  Аутор dmsbvgCam — 10 ФР2020, 17:23

 51. Nice web page you've gotten here. https://shop4shoe.com

  Аутор zelhopCam — 10 ФР2020, 19:49

 52. Truly insightful looking forwards to visiting again. https://shop4shoe.com

  Аутор juhugjCam — 10 ФР2020, 21:00

 53. You're an extremely helpful site; could not make it without ya! https://shop4shoe.com

  Аутор lipndvCam — 10 ФР2020, 22:06

 54. Terrific content you have got there. https://shop4shoe.com

  Аутор akbjpdCam — 10 ФР2020, 23:12

 55. I adore this website - its so usefull and helpfull. https://shop4shoe.com

  Аутор xobqmqCam — 11 ФР2020, 00:20

 56. You've gotten the most impressive web-sites. https://shop4shoe.com

  Аутор vftrqsCam — 11 ФР2020, 01:23

 57. Great internet site! It looks extremely professional! Maintain the excellent work! https://shop4shoe.com

  Аутор olwjslCam — 11 ФР2020, 02:29

 58. Many thanks, this site is really handy. https://shop4shoe.com

  Аутор oxbtdnCam — 11 ФР2020, 03:36

 59. Thanks intended for delivering like superior knowledge.
  https://shop4shoe.com

  Аутор dyqixyCam — 11 ФР2020, 04:41

 60. Maintain the excellent work and generating the group! https://shop4shoe.com

  Аутор xexvjuCam — 11 ФР2020, 05:47

 61. Maintain the excellent job and bringing in the crowd! https://shop4shoe.com

  Аутор klvznyCam — 11 ФР2020, 06:56

 62. Much thanks! It a impressive online site. https://shop4shoe.com

  Аутор xmeyafCam — 11 ФР2020, 08:04

 63. Wow because this is very excellent job! Congrats and keep it up. https://shop4shoe.com

  Аутор sqjxwbCam — 11 ФР2020, 09:13

 64. The stuff is amazingly interesting. https://shop4shoe.com

  Аутор nuukelCam — 11 ФР2020, 10:22

 65. cbd drops buy hemp buy hemp oil

  Аутор faimbiriuniob — 11 ФР2020, 15:16

 66. nuleaf cbd oil cbd cream for pain amazon cbd oil
  cbd pure

  Аутор faimbiriuniob — 12 ФР2020, 23:41

 67. pure kana cbd oil cbd gummies near me cbd oil where to buy cbd oil
  cbd benefits cbd distillery

  Аутор Agirlirrata — 13 ФР2020, 00:00

 68. hemp oil buy cbd oil cbd oil side effects
  cannabis oil

  Аутор faimbiriuniob — 13 ФР2020, 10:01

 69. buycbdoilpure buy cbd oil cbd oil 1000 mg 79 yaa health store cbd american shaman
  cbd pills walmart cbd oil

  Аутор Agirlirrata — 13 ФР2020, 10:29

 70. cbd gummies buy cbd oil buy hemp
  cbd online cbd drops

  Аутор Agirlirrata — 13 ФР2020, 14:23

 71. cbd cbd drops hemp cbd
  hemp cbd

  Аутор faimbiriuniob — 13 ФР2020, 21:19

 72. buy hemp cbd vape cbd
  cbd drops

  Аутор faimbiriuniob — 14 ФР2020, 01:50

 73. cbd cbd cream cbd gummies
  cbd vape

  Аутор faimbiriuniob — 14 ФР2020, 06:24

 74. cbd oil cbd gummies buy cbd oil
  cbd online

  Аутор faimbiriuniob — 14 ФР2020, 10:57

 75. cbd vape cbd cbd drops
  hemp cbd cbd oil

  Аутор Agirlirrata — 14 ФР2020, 11:22

 76. hemp cbd hemp cbd hemp cbd
  cbd oil

  Аутор faimbiriuniob — 14 ФР2020, 15:27

 77. cbd vape hemp cbd cbd oil online
  buy cbd oil online cbd drops

  Аутор Agirlirrata — 14 ФР2020, 16:07

 78. cbd tinctures hemp cbd cbd vape cbd oil https://cbdoilww.com/ - cbd online

  Аутор faimbiriuniob — 14 ФР2020, 22:42

 79. cheap cbd oil canada hemp oil for sale walmart hempworx prices cbd oil for pain management http://hempcbdoilmgs.com/ - cbd oil products

  Аутор faimbiriuniob — 17 ÐÐ 2020, 07:35

 80. http://cbdoilrx.us.com/ cbd near me http://cbdoilrx.us.com/ - cbd drops cdb oils

  Аутор ALONEELOR — 23 ÐÐ 2020, 01:37

 81. best cbd oil http://cbdoilrx.us.com/ - cbd pills best cbd oil buy cbd oil best cbd oil buy cbd oil cbd drops

  Аутор ALONEELOR — 23 ÐÐ 2020, 06:26

 82. http://cbdoilrx.us.com/ hemp cbd oil http://cbdoilrx.us.com/ - cbd pills hemp oil

  Аутор ALONEELOR — 23 ÐÐ 2020, 11:20

 83. buy hemp oil cbd near me cannabis oil best cbd oil

  Аутор ALONEELOR — 23 ÐÐ 2020, 15:41

 84. cbd products pure cbd oil medterra cbd cbd medic

  Аутор faimbiriuniob — 23 ÐÐ 2020, 16:56

 85. pure cbd oil hemp cbd hemp cbd oil

  Аутор ALONEELOR — 23 ÐÐ 2020, 20:43

 86. buy cbd oil online http://buycbdoilonline.us.com/ pure cbd oil cbd online hemp cbd

  Аутор faimbiriuniob — 23 ÐÐ 2020, 21:39

 87. cbd oil store hemp oil cbd pure

  Аутор faimbiriuniob — 24 ÐÐ 2020, 02:09

 88. cbd cream http://cbdoilrx.us.com/ - cbd pills medterra cbd cbd vape cbd drops

  Аутор ALONEELOR — 24 ÐÐ 2020, 05:55

 89. http://cbdoilrx.us.com/ cbd oil benefits buy hemp oil cbd store cbd for sale

  Аутор ALONEELOR — 24 ÐÐ 2020, 10:29

 90. http://buycbdoilonline.us.com/ cbd oil benefits cbd gummies walmart buy cbd cbd products

  Аутор faimbiriuniob — 24 ÐÐ 2020, 11:34

 91. http://buycbdoilonline.us.com/ cbd vape http://buycbdoilonline.us.com/ - cbd oils cbd oil benefits

  Аутор faimbiriuniob — 24 ÐÐ 2020, 19:49

 92. http://freecasinosmq.com/ online casino slots no deposit casino play casino casino bonus codes

  Аутор ALONEELOR — 22 ÐÑ 2020, 00:11

 93. online kredit vergleich http://www.sofortkreditonline.org/kredit-72-monate-laufzeit
  verivox kredit http://www.sofortkreditonline.org/kredit-72-monate-laufzeit dkb kredit
  http://www.sofortkreditonline.org/kredit-72-monate-laufzeit

  Аутор Trjjdfhh — 04 ÐÑ 2020, 18:04

 94. geometry assignment answers essay on responsibility mechanics of writing a research paper

  Аутор DvscPhypE — 29 ÐÐ 2020, 07:00

 95. can i pay someone to do my homework dissertation writers writing an essay in english

  Аутор KwgdDuts — 29 ÐÐ 2020, 15:03

 96. the help movie analysis essay descriptive writing essay homework website

  Аутор FnsbOpedy — 30 ÐÐ 2020, 22:14

 97. graduate school application essays academic essay writers writing an essay online

  Аутор FsfOpedy — 01 ÐÐ 2020, 05:52

 98. college application essay help help me essay on my school garden project research paper diabetes

  Аутор FtghOpedy — 01 ÐÐ 2020, 14:06

 99. paper back writer says: homework help online music for essay writing

  Аутор JgscThofs — 01 ÐÐ 2020, 17:36

 100. college essay response essays 1743 pre algebra homework answers

  Аутор FgsPhypE — 01 ÐÐ 2020, 21:23

 101. great persuasive essays course 3 homework help essay writing for scholarship

  Аутор FqfOpedy — 01 ÐÐ 2020, 21:42

 102. I visited multiple web pages but the audio feature for audio songs current at this web page is genuinely fabulous. dildok3 (xvj3gsdfghhfies.link)

  Аутор xvj3gsdfghhfies.link — 12 ÐÐ 2020, 08:53

 103. Wow, awesome blog structure! How long have you ever been running
  a blog for? you make blogging look easy. The total glance of
  your website is excellent, let alone the content material! Gape Sex Porn (socialmediainuk.com)

  Аутор socialmediainuk.com — 27 ÐÐ 2020, 23:46

 104. This is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post.

  Also, I've shared your website in my social networks! HOT GIRLS (http://www.eqt8.cn/home.php?mod=space&uid=110678&do=profile&from=space)

  Аутор http://www.eqt8.cn/home.php?mod=space&uid=110678&do=profile&from=space — 28 ÐÐ 2020, 15:23

 105. indian pharmacy best drug store foundation best drugstore mascara

  Аутор KhthDuts — 10 ÐÐ 2021, 15:49

 106. tops pharmacy http://pharmacy-onlineasxs.com/ best canadian pharmacy

  Аутор NllpPhypE — 11 ÐÐ 2021, 03:19

 107. erection pills canadian pharmacies peoples pharmacy

  Аутор JtmfOpedy — 12 ÐÐ 2021, 12:19


Додај коментар

Додај коментар

Запамти ме

Powered by blog.rs